Nog even en dan staan de feestdagen weer voor de deur. Het was wederom een bewogen en bijzonder jaar.
Ook dit jaar kies ik er voor om een bijdrage te leveren aan een goed doel.

Stichting Stille Armen Maastricht

Graag stel ik deze stichting voor.
Stichting Stille Armen Maastricht heeft als doel de stille armoede in Maastricht zoveel mogelijk te verzachten.
De stichting werkt met circa 80 vrijwilligers. Met name rond de feestdagen steekt men arme gezinnen een hart onder de riem met de jaarlijkse kerstpakketten-actie.
Daarnaast kan men bij onverwachte tegenvallers helpen via het noodfonds van de stichting.

Er is sprake van een ANBI-status en men is een CBF erkend goed doel (https://www.stgsam.nl)
Dit betekent dat men voldoet aan strenge kwaliteitseisen.
Uit hoofde van mijn inzet voor een andere stichting ben ik in de afgelopen jaren in contact gekomen met mensen
van deze stichting. Hen draag ik een warm hart toe.

Fijne feestdagen en de beste wensen voor een goed maar vooral gezond 2022. 

Hartelijke groet,
Marcel